Noen myter om webdesign

Da Internett var noe helt nytt fantes det noen oppfatninger om webdesign som muligens var korrekte den gangen, men som vi med fordel kan kvitte oss med. Enten det er små eller store prosjekter vi har på gang, bør vi ta høyde for at regler for webdesign endrer seg med tiden og at ingenting er uforanderlig.

Det er for eksempel en vanlig oppfatning at en nettsides innhold skal være så lett tilgjengelig at kun noen få tastetrykk er det som trengs. Dette er en oppfatning fra tiden hvor det ikke fantes mange retningslinjer for webdesign. Det viktigste er at det er lett å navigere, og at hvert klikk gir en følelse av å komme nærmere målet.

Above the fold

I dag er det langt mer vanlig å bruke scrollefunksjonen enn ved internettets begynnelse, og derfor er det ikke feil å plassere innhold loddrett på en nettside i stedet for å ha informasjonen på flere separate sider. En del tror fortsatt at folk ønsker å unngå scrolling, men det er ikke lenger tilfellet. Den gamle regelen om at innhold skal være «above the fold» (synlig uten at du må scrolle), er nok ikke så holdbar lenger.

White space

De åpne områdene mellom innhold og elementer på en nettside, kalles for «white space». Før ble dette sett på som bortkastet plassbruk, men nå anerkjenner flere at white space er like viktig som innholdet. Faktisk kan riktig bruk av white space gjøre siden lettere å lese fra, og gjøre den mer oversiktlig. Slik blir viktig innhold isolert fra annet innhold, noe som gjør det lettere for øynene å hvile på det. Sjekk også matches and fixtures for nestkommende Euro kamper.

Mytene om webdesign finnes det mange av, og noen har kanskje hatt ulike grader av sannhet i seg på et tidspunkt. Med tiden forsvinner de dog mer og mer, ettersom teknologien bli bedre.