Statoil – Et eksempel på viktigheten av design

Statoil, referert til som Equinor, er Norges største statseide selskap. Med sin oljeaktivitet har dette selskapet i en årrekke bidratt til den norske økonomien. De har spyttet inn mye skattepenger i statskassa og ansatt mange nordmenn over årene. Allikevel var ikke Statoil helt fornøyd med retningen selskapet tok. Deres oljeaktiviteter ble nemlig regnet for å være imot trenden om at vi skulle benytte oss av kun fornybar energi. Det var derfor på tide med en endring. Det første Statoil den gang tenkte på var navnet og ikke minst designet. De skulle nå holde en grønnere profil. Da de brukte ekstreme 250 millioner på prosessen, så var det mange som stusset over dette. Var virkelig forskjellen så stor mellom Statoil og Equinor sitt navn og design? Mye kan tyde på at selv om summen var stor, så var dette helt nødvendig for Statoil på den tiden.

Det har seg nemlig sånn at vi mennesker fort kan se oss blinde på et par bokstaver som hinter til feil område eller aspekter ved designet. Statoil var en gammel og anerkjent merkevare, og det var deres logo og deres innsats innen design for materiell også. Tross erfaringen dog, så var det på tide med en endring for miljøet. Det var derfor de valgte å investere i denne forandringen i år. Denne navn- og design- endringen kostet totalt 250 millioner kroner. Men hvorfor var det egentlig så dyrt? Her er det essensielt å forstå hva pengene egentlig gikk til. Ikke var det personen som eide navnet, og ikke var det designerstudioene som tok de helt ekstreme summene. Naturligvis ble disse kompensert, men størsteparten av summene ble brukt på selve endringen. For et selskap i Statoil sin størrelse, så fantes det hundrevis av skilt, tusenvis av brosjyrer og annet materiell, og logoer og navn her og der som skulle endres. Alt som hadde Statoil på seg skulle rett og slett nå hete Equinor, og da krevdes det en stor innsats innen design.

Når vi ser på det fra utsiden kan det virke som en sprø ide. Allikevel har Equinor lyktes med endringen, og dette illustrerer nettopp hvor viktig design egentlig er. Det er helt essensielt for hvordan du blir oppfattet, og selv det å investere flere hundre millioner kan godt være nødvendig i enkelte tilfeller. Tenk nøye over hvordan design påvirker din drift og hvordan du kan tjene inn på akkurat denne investeringen fremover i tid!